Logotipo

GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Regidoria d´Hisenda
Plaça de la Constitució, 8
46920 Mislata (València)

TIPUS DE DECLARACIÓ RESPONSABLE, COMUNICACIÓ PRÈVIA, O LLICÈNCIA (marque el que calga)

PUNXE ACÍ

SUBJECTE PASSIU

REPRESENTANT

DADES

PER OBRES MAJORS O MENORS

PER DEMOLICIÓ D'OBRES, CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS

RELATIVES A PARCEL·LACIONS URBANES

PER MODIFICACIÓ D'ÚS D'EDIFICIS AL RESPECTE DEL QUE CONSTE EN LA LLICÈNCIA D'OBRES CONCEDIDA EN EL SEU DIA O EN LA SEUA POSTERIOR MODIFICACIÓ, O SI ESCAU, EN LA DECLARACIÓ RESPONSABLE O COMUNICACIÓ PRÈVIA QUE FAÇA EL MATEIX EFECTE.

LLICÈNCIA MUNICIPAL DE PRIMERA OCUPACIÓ

LLICÈNCIA MUNICIPAL DE SEGONES OCUPACIONS

MODIFICACIÓ DE PROJECTES

ORDRES D'EXECUCIÓEXPEDIENTS DE DECLARACIÓ DE RUÏNA

INSTRUMENTS DE DESENVOLUPAMENT DEL PLANEJAMENT

DADES LIQUIDACIÓ


CARGANDO...